Report

Site name:
Popava 1
Site features:
settlement
Time span:
500 - 900
Hamlet:
Popava
Settlement:
Lipovci
Topographic unit:
Beltinci
Topographic area:
Murska Sobota
Country:
Slovenia
Archeological site description:
– trasa AC Vučja jvas-Beltinci

Bibliography

Author
Title
Publicaton
Published in
Year
Page
Cipot Dašenka Zgodnjesrednjeveški jami iz Popave I pri Lipovcih Srednji vek / Mittelalter. Arheološke raziskave med Jadranskim morjem in Panonsko nižino. / Archäologische Forschungen zwischen der Adria und der Pannonischen Tiefebene Ljubljana 2008 59-63
Pleterski Andrej Zgodnjesrednjeveška naselbina na blejski Pristavi. Tafonomija, predmeti in čas. / Frühmittelalterliche Siedlung Pristava in Bled. Taphonomie, Fundgegenstände und zeitliche Einordnung Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 19 Ljubljana 2010 104, 109, 152-152
Cipot Dašenka Prva faza slovanske poselitve iz Popave I pri Lipovcih. The first phase of Slavic colonization in Popava I near Lipovci Zbornik soboškega muzeja 15 Murska Sobota 2010 245-260
Karo Špela, Knific Timotej, Lubšina Tušek Marija Predmeti avarskega izvora z arheoloških najdišč v Sloveniji. Items of Avar origin from archaeological sites in Slovenia Vjesnik Arheološkog muzeja u Zagrebu 44 Zagreb 2011 131-159
Šavel Irena, Karo Špela Popava pri Lipovcih 1 Arheologija na avtocestah Slovenije 30 Ljubljana 2012
Guštin Mitja Raziskovanje preteklosti: zgodnjeslovanski naseljenci ob Muri Slovani, naša dediščina / Our heritage: the Slavs (ur. J. Lux, B. Štular, K. Zainer) Ljubljana 2018 28-41
Kerman Branko Arheološka slika slovanske poselitve Prekmurja Slovani, naša dediščina / Our heritage: the Slavs (ur. J. Lux, B. Štular, K. Zainer) Ljubljana 2018 55-68