Report

Site name:
Rakova Jelša = Ljubljanica
Site features:
water, Single find, weapons
Time span:
750 - 900
Settlement:
Ljubljana
Topographic unit:
Ljubljana
Topographic area:
Ljubljana
Country:
Slovenia
Archeological site description:
Opis lokacije in najdišča: Struga Ljubljanice, zahodno od hiše Ižanska 144C, ob parceli 503/1, Struga Ljubljanice pri nekdanjem pašniku ob starem sotočju Ljubljanice in Ižice (vrisano v franciscejski kataster), tam je zemljišče nekoliko dvignjeno in zato ni močvirno..Kakovost podatkov in datiranje: arheološki sledovi, brez konteksta, tipološka (lastna), videli material, malo najdb, več suličnih osti s krilci.Natančnost lokacije: lokacija v del naselja