Report

Site name:
Na steni (Sejmišče)
Site features:
a burial ground without a church, cemetery up to 500 m from the village, Skeleton grave, Flat burial ground, 10-60 graves, plaine - burial ground, there is no elevation, cemetery, Ceramics, Costume and jewelry
Time span:
350 - 450
Hamlet:
Solkan
Settlement:
Nova Gorica
Topographic unit:
Nova Gorica
Topographic area:
Gorica
Country:
Slovenia
Archeological site description:
Opis lokacije in najdišča: Na terasi nad Sočo, Na ravninski terasi (se prelomi proti severozahodu) nad prepadnim levim bregom reke Soče je bilo poznorimsko grobišče. Na istem mestu je bilo konec 6. in v 7. st. tudi langobardsko grobišče.Natančnost lokacije: natančna lokacija.Kakovost podatkov in datiranje: arheološki sledovi, ni 1 niti 3, privzeto po objavi, po stari objavi, poznorimska