Report

Site name:
sv. Janez Krstnik
Site features:
castle
Time span:
1000 - 1500
Settlement:
Kovor
Topographic unit:
Tržič
Topographic area:
Kranj
Country:
Slovenia
Archeological site description:
Glede na listino, ki jo je v Kovorju med letoma 1050–1063 (1058?) izdal istrski in kranjski mejni grof Ulrik Weimar-Orlamünde (GZS III/143), lahko tu domnevamo dvor kranjskih mejnih grofov.

Bibliography

Author
Title
Publicaton
Published in
Year
Page
Höfler Janez Lastniške cerkve zgodnjega srednjega veka na Gorenjskem in njihovo zgodovinsko ozadje. Propreitary churches of the Early Middle Ages in upper Carniola and their historical background Varstvo spomenikov. Journal for the Protection of Monuments, 49 Ljubljana 2016 68