Report

Site name:
Sv. Primož
Site features:
church, Elevation, Cult place
Time span:
1100 - 2020
Settlement:
Sv. Primož
Topographic unit:
Kamniška Bistrica
Topographic area:
Ljubljana
Country:
Slovenia
Archeological site description:
Kakovost podatkov in datiranje: arheološki sledovi, ni 1 niti 3, privzeto po objavi, sintetična analiza objavljena in lastna,.Natančnost lokacije: natančna lokacija.Opis lokacije in najdišča: , k. o. Županje njive, št. 653, Pri restavratosrkih deli v cerkvi z romansko osnovo, našli tudi kosti, vendar brez pridatkov. Grobišče omenja že Valvasor. Ladja je bila zasnovana kot enoladijska stavba z razpotegnjeno ladjo in skoraj kvadratnim prezbiterijem (prim. Cevc 1962-64, Stopar 2017, 111-112.)