Report

Site name:
Site features:
Single grave (up to 10), plaine - burial ground, Elevation, cemetery
Hamlet:
Staje
Settlement:
Tržišče
Topographic unit:
Tržišče
Topographic area:
Krško
Country:
Slovenia
Archeological site description:
Natančnost lokacije: natančna lokacija.Kakovost podatkov in datiranje: arheološki sledovi, ni 1 niti 3,.Opis lokacije in najdišča: nad kamnolomom za pokopališčem, Paola Korošec je sondirala območje nad kamnolomom za pokopališčem v Tržišču, kjer so že pred tem uničili več grobov. Odkrit je bil okostni grob orientacije V-Z, brez pridatkov, opredeljen kot zgodnjesrednjeveški (Knez 1967, 391). Opredelitev za ZSV je nezanesljiva.