Report

Site name:
Branek
Site features:
fortificationS
Time span:
600 - 1100
Settlement:
Branoslavci
Topographic unit:
Cezanjevci
Topographic area:
Ljutomer
Country:
Slovenia

Bibliography

Author
Title
Publicaton
Published in
Year
Page
Kovačič Fran Doneski k starejši zgodovini Murskega polja Časopis za zgodovino in narodopisje 15 Maribor 1919 54, 81
Pahič Stanko Branoslavci Arheološka najdišča Slovenije Ljubljana 1975 329