Report

Site name:
Sv. Mihael. Kolomban - Arheološko najdišče Sv. Mihael (EŠD 1382).
Site features:
burials next to / in the church, cemetery up to 500 m from the village, Skeleton grave, Flat burial ground, 10-60 graves, Slope - burial ground, Elevation, cemetery, Tool, Costume and jewelry
Time span:
600 - 1400
Settlement:
Kolomban
Topographic unit:
Koper
Topographic area:
Koper
Country:
Slovenia
Archeological site description:
Natančnost lokacije: natančna lokacija.Kakovost podatkov in datiranje: arheološki sledovi, ni 1 niti 3, tipološka (lastna), sintetična analiza objavljena in lastna, T. i. buzetski oblikovni tip naglavnih obročkov (Riavez 1997, 172, Tav. 16; 2 in 8) datiramo v 7. in 8. stoletje. Naglavni obročki NO0203_/ (gl. Riavez 1997, 172, Tav. 16; 9-10), so v Kranju datirani v 2. pol. 8. stoletja (Rihter 2020, II. 500). Naglavni obroček NO0100_0606 (Riavez 1997, 172, Tav. 16;3), je v Kranju datiran med 850 in 950 (Rihter 2020, I-204). Na grobišču je tudi okrogla spona z locnom ovalnega prereza in železnim trnom (Riavez 1997, 172, Tav. 16; 1), ki je zelo verjetno poznosrednjevešk.Opis lokacije in najdišča: severovzhodno in jugovzhodno pobočje vrha Sv. Mihaela. Grobišče je bilo pod nekdanjo potjo, ki je vodila na najvišjo točko vzpetine sv. Mihaela iz smeri" Alt. Muggia" (Stare Milje)., V letih 1897, 1991 in 1993 je bilo odkritih več grobov različnih orientacij. Med grobovi, kjer prevladuje okvirna orientacija V-Z, so tudi takšni s pridatki- naglavnimi obročki t. i. buzetskega tipa (Riavez 1997, 172, Tav. 16; 2 in 8), obročki s tremi zankami locna (Riavez 1997, 172, Tav. 16; 9-10), ki se spenjajo z zanko in kaveljčkom ter obročki z ravno odrezanimi konci (Riavez 1997, 172, Tav. 16;3). Na grobišču je bil odkrit tudi zgodnjesrednjeveški ključ (Riavez 1997, 172, Tav. 16; 6). Okrogla spona z ??