Report

Site name:
Kirchbichel = Kirchbichl
Site features:
Central settlement, Partly fortified settlement, large settlement, Masonry, Elevation, settlement, Ceramics
Time span:
1 - 800
Settlement:
Lavant
Topographic unit:
Lavant
Topographic area:
Lienz
Region:
Tirol
Country:
Austria
Archeological site description:
Opis lokacije in najdišča: Hrib južno nad vasjo, vrh hriba s strmimi pobočji..Natančnost lokacije: natančna lokacija.Kakovost podatkov in datiranje: arheološki sledovi, ni 1 niti 3, privzeto po objavi, po stari objavi, Hrib naj bi bil poseljen od prazgodovine dalje. Poznoantičnan naselbina je bila obdana z močnim obzidjem, vhod okreplejn s stolpi. Poleg ostankoc cerkva (glej ID 190001917) je bilo odkritih še več bivalnih stavb. Kako je bil poseljen v 7. in 8. st. iz literature ni podrobneje razvidno, vsekakor škofijska cerkev dobi še skromno naslednico, ki naj bi bila v uporabi do 8. st.