Report

Site name:
Sv. Pavel
Site features:
church, there is no elevation, Cult place
Time span:
950 - 2021
Settlement:
Št. Pavel = Šentpavel
Topographic unit:
Domžale
Topographic area:
Ljubljana
Country:
Slovenia
Archeological site description:
Natančnost lokacije: natančna lokacija.Opis lokacije in najdišča: cerkev sv. Pavla, Temelji Sv. Pavla so na južni strani 20 cm širši od stene. Ob njih pa so bila dva ali tri zgodnjesrednjeveška okostja. Ni nujno, da so temelji enako stari kot grobovi, je pa verjeten obstoj zgodnjesrednjeveške cerkve. Cerkev sicer stoji na ostankih rimske vile iz 3. in 4. stoletja..Kakovost podatkov in datiranje: , tipološka (lastna), videli material, malo najdb, Grob z naglavnim obročkom ob južnem temelju cerkve je iz druge polovice 10. st.