Report

Site name:
farna cerkev = župna cerkev = Titov trg = sv. Kancijan
Settlement:
Kranj
Topographic unit:
Kranj
Topographic area:
Kranj
Country:
Slovenia
Grave code:
1972_z0207
Number:
1
Grave depth from:
1.03 m
Grave depth to:
1.03 m
Grave description:
Grobna jama. Vkopana je bila v plast ilovice in obložena z zaobljenimi kamni. Okostje je bilo v globini 1,03 m (glej spodaj). Zasutje. Sredi prsi bronasta žica. Nad okostjem več odlomkov lončenine. Ob lobanji odlomek stekla. Okostje. Moški, adultus (Tomazo). Našli so nepopolno okostje. Roki stabili iztegnjeni ob trupu. Kosti niso ohranjene. Pridatki. Ni podatkov. Opomba. Terenski dnevnik navaja globino 0,95 m, risba grobov 1,03 m. Grob ni vrisan v splošni načrt, zato je njegova podrobnejša lega neznana. Komentar. Nobenega od predmetov iz groba ne moremo imeti za pridatek. V večjem merilu je bil narisan tako tesno ob grobu 1972_z0206, da sta morda grobova tudi v naravi ležala eden ob drugem. Inv. št. GM KFC 0707, grob št. z0207, izkopan leta 1972. Odlomek bronastega polizdelka. Odlomek bronastega paličastega predmeta okroglega profila. Morda polizdelek pri izdelavi naglavnega obročka z enojno odebelitvijo. Mere: š. 1,8 mm, v. 40 mm, deb. 1,8 mm, t. 0,4 g. Lega v grobu ni znana. A.P. in B.Š. Inv. št. GM KFC 2160a, grob št. z0207, izkopan leta 1972. Odlomek lončene posode. 2 odlomka podrobneje neopredeljive prazgodovinske lončenine. Mere: t. 24,3 g. V polnilu groba. A.P. in B.Š. Inv. št. GM KFC 2160b, grob št. z0207, izkopan leta 1972. Odlomek lončene posode. Odlomek podrobneje neopredeljive rimskodobne lončenine. Mere: t. 1,8 g. V polnilu groba. A.P. in B.Š. Inv. št. GM KFC 2160c, grob št. z0207, izkopan leta 1972. Odlomek steklenega predmeta. 1 odlomek podrobneje neopredeljivega rimskodobnega stekla. Mere: t. 0,8 g. V polnilu groba. A.P. in B.Š. Inv. št. GM KFC 2160d, grob št. z0207, izkopan leta 1972. Odlomek lončene posode. Obvrten odlomek ustja (tip S2 po Pleterski 2010) lonca, zunaj lisast, znotraj lisast in v prelomu temne barve; primesi: apnenec, kremen, velika vsebnost, neenakomerne velikosti; odlomek je drugotno ožgan. Mere: š. 18 mm, v. 33 mm, deb. 7,3 mm, t. 5,9 g. V polnilu groba. A.P. in B.Š. Inv. št. GM KFC 2160e, grob št. z0207, izkopan leta 1972. Odlomek lončene posode. Obvrten odlomek ramena lonca, zunaj svetle barve, znotraj lisast in v prelomu temne barve; primesi: apnenec, velika vsebnost, neenakomerne velikosti; odlomek ima rebro. Mere: š. 33 mm, v. 43 mm, deb. 5,2 mm, t. 10,1 g. V polnilu groba. A.P. in B.Š. Inv. št. GM KFC 2160f, grob št. z0207, izkopan leta 1972. Odlomek lončene posode. Odlomek trebuha lepljenega lonca, zunaj lisast, znotraj svetle barve in v prelomu večbarven; primesi: apnenec, velika vsebnost, neenakomenrna velikost. V polnilu groba. A.P. in B.Š.