Report

Site name:
Pod Veliko Monturo
Site features:
settlement, Ceramics
Time span:
300 - 400
Settlement:
Krn
Topographic unit:
Kobarid
Topographic area:
Tolmin
Country:
Slovenia
Archeological site description:
Natančnost lokacije: natančna lokacija.Opis lokacije in najdišča: Na poravnanem razglednem mestu, nad dolino Velikega Lepoča, ležijo preraščeni kamniti temelji manjše stavbe. V stavbi in v njeni bližini je bila odkrita groba keramika, ki domnevno sodi v pozno rimsko dobo. (Horvat J., Topografski zapisnik, 2017),.Kakovost podatkov in datiranje: , privzeto po objavi, po stari objavi, poznorimska.Drugačno najdišče ali najdba: keramika