Report

Site name:
Site features:
cave, Single find, weapons
Settlement:
Koprivna
Topographic unit:
Črna pri Prevaljah
Topographic area:
Slovenj Gradec
Country:
Slovenia
Archeological site description:
Opis lokacije in najdišča: Jama pod prelazom Grahot,.Natančnost lokacije: najbližje naselje.Kakovost podatkov in datiranje: arheološki sledovi, brez konteksta, Puščična ost v Sokličevi zbirki v Slovenj Gradcu se je Phiču zdela zgodnjesrednjeveška.