Report

Site name:
Dunaj
Site features:
Elevation, settlement, weapons, Costume and jewelry, Coins
Time span:
100 - 650
Settlement:
Jereka
Topographic unit:
Srednja vas v Bohinju
Topographic area:
Radovljica
Country:
Slovenia
Archeological site description:
Opis lokacije in najdišča: Dunaj je severni obronek Šavnice, jugozahodno od vasi Jereka, Dunaj je severni obronek Šavnice, jugozahodno od vasi Jereka,. Površinsko razgiban grič je bil pred 200 leti pašnik, travnik in imel na vrhu celo dve njivici. W. Šmid je našel sledove prazgodovinskih? stavb..Natančnost lokacije: natančna lokacija.Kakovost podatkov in datiranje: arheološki sledovi, brez konteksta, privzeto po objavi, po stari objavi, Ciglenečki naselbino postavlja od 2. st. v poznoantično obdobje.