Report

Site name:
Na steni = Pri sejmišču
Site features:
a burial ground without a church, cemetery up to 500 m from the village, Skeleton grave, Flat burial ground, 10-60 graves, plaine - burial ground, there is no elevation, cemetery, Ceramics, other household items, Tool, weapons, Costume and jewelry
Time span:
568 - 700
Hamlet:
Solkan
Settlement:
Nova Gorica
Topographic unit:
Nova Gorica
Topographic area:
Gorica
Country:
Slovenia
Archeological site description:
Kakovost podatkov in datiranje: arheološki sledovi, ni 1 niti 3, privzeto po objavi, videli material, malo najdb,.Natančnost lokacije: natančna lokacija.Opis lokacije in najdišča: terasa nad kopališčem v Soči pri Solkanu, 1355/6, 1355/20, k.o. Solkan, Na robu ravninske terase, ki se proti severozahodu prelomi v strmi levi breg Soče, je bilo v več akcijah raziskano zgodnjesrednjeveško (langobardsko) grobišče, ki leži na lokaciji zgodnjejšega (poznorimskega) grobišča. Časovne kontinuitete med njima navidezno ni.