Report

Site name:
Pri vili rustiki v Radvanju
Site features:
there is no elevation, cemetery
Time span:
875 - 1125
Settlement:
Maribor
Topographic unit:
Maribor
Topographic area:
Maribor
Country:
Slovenia
Archeological site description:
Opis lokacije in najdišča: Na polju med Mariborom in Pohorjem, med Pekrskim in Radvanjskim potokom, 994/1 k.o. Spodnje Radvanje,.Natančnost lokacije: natančna lokacija.Kakovost podatkov in datiranje: arheološki sledovi, sintetična objava, tipološka (lastna), sintetična analiza objavljena in lastna,