Report

Site name:
Gmajna
Site features:
settlement
Time span:
650 - 750
Settlement:
Spodnja Gorica
Topographic unit:
Pragersko
Topographic area:
Maribor
Country:
Slovenia
Archeological site description:
- EŠD (Zavod) 15555 - podatki v dec. 2004 so zelo skopi in NE govorijo o naselju!!!

Bibliography

Author
Title
Publicaton
Published in
Year
Page
Djurić Bojan Spodnja Gorica Zemlja pod vašimi nogami. Arheologija na avtocestah Slovenije. Vodnik po najdiščih (Dnevi evropske kulturne deiščine) Ljubljana 2003 241
Lubšina Tušek Marija, Murko Miha Slovanske naselbine na južnem delu Dravskega polja / The Slavic settlements in the southern part of the Dravsko Polje Slovani, naša dediščina / Our Heritage: the Slavs Kranj 2016 28