Report

Site name:
Zelena peč
Site features:
Elevation, Single find, Tool
Time span:
600 - 1100
Hamlet:
Boršt
Settlement:
Gojače
Topographic unit:
Črniče
Topographic area:
Gorica
Country:
Slovenia
Archeological site description:
Opis lokacije in najdišča: na območju edinega vinograda, ki je tu obstajal v 19. stoletju (MAPIRE) in je vrisan še danes (GERK)! lociran vinograd pod Zeleno pečjo!, Leta 1950 so približno 100 m severno od strnjenega grobišča Gojače-Boršt, na ledini pod Zeleno pečjo (tudi "pri skali Zelena peč" prim. Knific 1977, 284) odkrili raztreseno najdbo - železni nož (Kastelic 1952-53, 95, prim. Svoljšak in Knific 1976, 15). Domnevo, da izvira iz groba, leta 1974 niso niti potrdili niti ovrgli. Na mestu, kjer naj bi bil grob, so odkrili le nekaj kosti in železen obroček (Svoljšak in Knific 1976, 15 in T. 9;10)..Kakovost podatkov in datiranje: arheološki sledovi, brez konteksta, tipološka (lastna), po stari objavi, Zgodnjesrednjeveški nož. V ZSV datiramo na podlagi istočasnega grobišča v bližini..Natančnost lokacije: natančna lokacija