Report

Site name:
Grad
Site features:
Elevation, settlement
Time span:
300 - 600
Settlement:
Sela pri Zajčjem Vrhu
Topographic unit:
Gotna vas
Topographic area:
Novo mesto
Country:
Slovenia
Archeological site description:
Opis lokacije in najdišča: Hrib s prazgodovinsko naselbino, Znotraj prazgodovinskega gradišča je bilo najdeno tudi nekal poznoantične keramike.Natančnost lokacije: natančna lokacija.Kakovost podatkov in datiranje: arheološki sledovi, brez konteksta, privzeto po objavi, po stari objavi, najdbe niso objavljene, zato je datacija okvirna