Report

Site name:
Site features:
flat graveyard, cemetery
Time span:
600 - 1100
Hamlet:
Poljane
Settlement:
Spodnje Gorje
Topographic unit:
Gorje
Topographic area:
Radovljica
Country:
Slovenia

Bibliography

Author
Title
Publicaton
Published in
Year
Page
Kocjančič Jutro, 23.6.1940 Ljubljana 1940
Kastelic Jože Poročilo arheološkega referata za leto 1949 Varstvo spomenikov 1 Ljubljana 1948 87
Kastelic Jože, Škerlj Božo Slovanska nekropola na Bledu. Arheološko in antropološko poročilo za leto 1948 Dela 1. razreda SAZU 2 Ljubljana 1950 sl. 1
Valič Andrej Spodnje Gorje Arheološka najdišča Slovenije Ljubljana 1975 165
Knific Timotej Spodnje Gorje Varstvo spomenikov 26 Ljubljana 1984 277-278
Knific Timotej Spodnje Gorje Varstvo spomenikov 28 Ljubljana 1986 288
Pleterski Andrej Poljane Varstvo spomenikov 30 Ljubljana 1988 268
Knific Timotej, Pleterski Andrej Staroslovanski grobišči v Spodnjih Gorjah in Zasipu. Altslawische Gräberfelder in Spodnje Gorje und Zasip Arheološki vestnik 44 Ljubljana 1993 235-267