Report

Site name:
Brezje
Site features:
agricultural settlement, Unfortified settlement, small settlement, pit buildings, there is no elevation, settlement, Ceramics, Ecofacts
Time span:
550 - 1300
Settlement:
Turnišče
Topographic unit:
Turnišče
Topographic area:
Murska Sobota
Country:
Slovenia
Archeological site description:
Natančnost lokacije: natančna lokacija.Kakovost podatkov in datiranje: arheološki sledovi, sintetična objava, privzeto po objavi, po stari objavi, Avtorji (Novšak, Tomaž in Plestenjak 2013) srednjeveške naselbine ostaline na podlagi lončenine datirajo med 9. in 13. stoletje. V starejši čas pa je potrebno datirati posamičen grob z žaro, v kateri so bile kremirane človeške kosti. C14 datacija kosti kaže 2 sigma razpon 542-641..Opis lokacije in najdišča: Na trasi AC, na rahlo napeti sipini, na njivah z ledinskim imenom Brezje, V premešanih stratigrafskih kontekstih (plasteh in jamah) je bila odkrita lončenina, datirana v laten, rimsko dobo in srednji vek. Raziskovalci zaradi zahtevne stratigrafske situacije niso uspeli opredeliti arheoloških ostankov, ki bi jih lahko datirali kot srednjeveške..Drugačno najdišče ali najdba: grob