Report

Site name:
[zaponka]
Site features:
stray find
Time span:
900 - 1100
Settlement:
Tolmin
Topographic unit:
Tolmin
Topographic area:
Tolmin
Country:
Slovenia
Archeological site description:
- med urejanjem mestnih gredic

Bibliography

Author
Title
Publicaton
Published in
Year
Page
Knavs Martina, Mlinar Miha EŠD:/, Naselje: Tolmin, Občina: Tolmin, Področje: A, Obdobje: zgod. sred. vek Varstvo spomenikov 39-41, 2000-04 Ljubljana 2006 221
Mlinar Miha Archeologia nell'Isontino: nuove acquisizioni. Arheologija v Posočju: novi podatki Terre d'incontro: contatti e scambi lungo le Valli del Natisone e dell'Isonzo dall'antichita al medioevo: = Kraji srečanj: stiki in izmenjave vzdolž Nadiških in Soške doline od antike do srednjega veka Cividale del Friuli 2007 58
Cunja Radovan, Mlinar Miha (editors) S fibulo v fabulo. Con la fibula nella storia (katalog razstave) Koper 2010 131
Mlinar Miha Nova arheološka odkritja s Tolminskega Tolminski zbornik 2010, četrta knjiga Tolmin 2010 256
Knific Timotej, Mlinar Miha Najdbe iz 10. in 11. stoletja v Posočju – vpetost v evropski prostor. Najdišče Sv. Urh v Tolminu / The 10th and 11th century finds from the Soča Valley ? integration into European territory. The site of Sv. Urh in Tolmin Arheološki vestnik 65 Ljubljana 2014 433-434