Report

Site name:
Grofovsko 1
Site features:
settlement
Time span:
600 - 900
Settlement:
Murska Sobota
Topographic unit:
Murska Sobota
Topographic area:
Murska Sobota
Country:
Slovenia

Bibliography

Author
Title
Publicaton
Published in
Year
Page
Novšak Matjaž Grofovsko pri Murski Soboti 2001 plakat
Novšak Matjaž Zgodnjesrednjeveške najdbe z najdišča Grofovsko pri Murski Soboti. Frühmittelalterliche Funde vom Fundort Grofovsko bei Murska Sobota Zgodnji Slovani. Zgodnjesrednjeveška lončenina na obrobju vzhodnih Alp. Die frühen Slawen. Frühmittelalterliche Keramik am Rand der Ostalpen Ljubljana 2002 27-32
Novšak Matjaž Grofovsko pri Murski Soboti Odkopane kulture Prekmurja Ljubljana 2002
Kerman Branko Grofovsko pri Murski Soboti 1 Zemlja pod vašimi nogami. Arheologija na avtocestah Slovenije. Vodnik po najdiščih (Dnevi evropske kulturne deiščine) Ljubljana 2003 144-145
Lazar Evgen Grofovo pri Murski Soboti: analiza keramičnega gradiva iz zgodnjesrednjeveških objektov Diplomsko delo, Univ. v Lj., FF, Odd. za arheologijo Ljubljana 2005
Guštin Mitja Rani srednji vijek od alpskih obronaka do Panonije Prilozi Instituta za arheologiju u Zagrebu 24 Zagreb 2007 289-299
Pleterski Andrej Zgodnjesrednjeveška naselbina na blejski Pristavi. Tafonomija, predmeti in čas. / Frühmittelalterliche Siedlung Pristava in Bled. Taphonomie, Fundgegenstände und zeitliche Einordnung Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 19 Ljubljana 2010 98-99, 120-139, 150-152
Karo Špela, Knific Timotej, Lubšina Tušek Marija Predmeti avarskega izvora z arheoloških najdišč v Sloveniji. Items of Avar origin from archaeological sites in Slovenia Vjesnik Arheološkog muzeja u Zagrebu 44 Zagreb 2011 131-159
Guštin Mitja Raziskovanje preteklosti: zgodnjeslovanski naseljenci ob Muri Slovani, naša dediščina / Our heritage: the Slavs (ur. J. Lux, B. Štular, K. Zainer) Ljubljana 2018 28-41
Kerman Branko Arheološka slika slovanske poselitve Prekmurja Slovani, naša dediščina / Our heritage: the Slavs (ur. J. Lux, B. Štular, K. Zainer) Ljubljana 2018 55-68