Report

Site name:
Bled - Partizanska cesta
Site features:
there is no elevation, settlement, Ceramics, other household items, Animal bones, Ecofacts
Time span:
300 - 500
Settlement:
Bled
Topographic unit:
Bled
Topographic area:
Radovljica
Country:
Slovenia
Archeological site description:
Opis lokacije in najdišča: Na cesti pri hiši št. 2 in pri hlevu na dvorišču h. št. 10 na Partizanski cesti., Pri izkopu za kanalizacijo na trasi današnje Partizanske ceste, sta bili odkriti dve shrambeni jami, vkopani iz antične hodne površine. Po količini najdb izstopa jama št. 20. Njen tloris se je ohranil na globini 1, 78 m pod nivojem asfaltnega cestišča. Podrti del jame, vkopane v geološki grušč iz antične hodne površine, je bil zapolnjen s temno, črnikasto zelo rahlo zemljo pomešano s kamenjem, z izrazitimi sledovi gorenja. Med njimi izstopajo odlomki najmanj dvojih žrmelj, plošče obdelanega zelenega tuf ?? ??.Natančnost lokacije: natančna lokacija.Kakovost podatkov in datiranje: arheološki sledovi, ni 1 niti 3, tipološka (lastna), videli material, malo najdb,