Report

Site name:
Doslovče 27
Site features:
there is no elevation, communication
Time span:
400 - 2021
Settlement:
Doslovče
Topographic unit:
Žirovnica
Topographic area:
Radovljica
Country:
Slovenia
Archeological site description:
Opis lokacije in najdišča: Pri hišah Doslovče 27 in Doslovče 24, Cestišče poteka v smeri S- J, Ob njem se nizajo staroslovanski skeletni grobovi.Natančnost lokacije: natančna lokacija.Kakovost podatkov in datiranje: arheološki sledovi, ni 1 niti 3, privzeto po objavi, po stari objavi, Cesta naj bi bila na podlagi najdb žebljičkov na njej poznoantična. Ker se zgodnjesrednjeveški grobovi ležali tik ob njej, naj bi bila v uporabi še v 8. in 9. st.