Report

Site name:
Ančnikovo gradišče
Site features:
fortificationS
Time span:
700 - 900
Settlement:
Jurišna vas
Topographic unit:
Slovenska Bistrica
Topographic area:
Maribor
Country:
Slovenia

Bibliography

Author
Title
Publicaton
Published in
Year
Page
Strmčnik Gulič Mira Naselje: Jurišna vas; občina: Slovenska Bistrica; ime: Ančnikovo gradišče; področje: A, ANSL: XVII, 27; Vrsta dela: 6; obdobje: rim. Letno poročilo Zavoda za varstvo naravne in kulturne dediščine Maribor, 1995 Maribor 1996 239-241
Ciglenečki Slavko, Strmčnik Gulič Mira Sledovi zgodnje slovanske poselitve južno od Maribora. Spuren frühslawischer Besiedlung südlich von Maribor Zgodnji Slovani. Zgodnjesrednjeveška lončenina na obrobju vzhodnih Alp. Die frühen Slawen. Frühmittelalterliche Keramik am Rand der Ostalpen Ljubljana 2002 72
Strmčnik Gulič Mira, Ciglenečki Slavko Ančnikovo gradišče pri Jurišni vasi. Poznoantična in zgodnjesrednjeveška naselbina na Pohorju. Late Antique and Early Medieval Settlement on Pohorje Slovenska Bistrica 2003
Odar Boštjan Lokostrelstvo v pozni antiki in zgodnjem srednjem veku Diplomsko delo, Univ. v Lj., FF, Odd. za arheologijo Ljubljana 2003 27
Strmčnik Gulič Mira EŠD: 6883, Naselje: Jurišna vas, Občina: Slovenska Bistrica, Ime: Ančnikovo gradišče, Področje: A, Obdobje: pozno rimsko obdobje, zgodnji srednji vek, Vrsta dela: 6 Varstvo spomenikov 39-41, 2000-04 Ljubljana 2006 65-67
Strmičnik Gulič Mira, Kajzer Cafnik Mihela Ančnikovo gradišče Varstvo spomenikov 43, poročila Ljubljana 2007 79-81
Guštin Mitja Rani srednji vijek od alpskih obronaka do Panonije Prilozi Instituta za arheologiju u Zagrebu 24 Zagreb 2007 289-299
Strmčnik Gulič Mira, Ravnik Mateja, Kajzer Cafnik Mihela Ančnikovo gradišče Varstvo spomenikov 44 – poročila Ljubljana 2008 81-83
Knific Timotej Predmeti orientalskega izvora z zgodnjesrednjeveških najdišč v Sloveniji Srednji vek / Mittelalter. Arheološke raziskave med Jadranskim morjem in Panonsko nižino. / Archäologische Forschungen zwischen der Adria und der Pannonischen Tiefebene Ljubljana 2008 36-37
Strmičnik Gulič Mira, Kajzer Cafnik Mihela, Gerbec Teja Jurišna vas - Ančnikovo gradišče Varstvo spomenikov 45 – poročila Ljubljana 2009 74-76
Strmčnik Gulič Mira, Kajzer Cafnik Mihaela Jurišna vas Varstvo spomenikov 47, Poročila Ljubljana 2012 60-61
Berdnik Alenka Julijana, Modrijan Zvezdana, Klasinc Rok, Janežič Polona Arheološko izkopavanje na Ančnikovem gradišču pri Jurišni vasi Ljubljana 2015 9, 14, 19, 45, 59, 52, 54, 87
Modrijan Zvezdana New military finds from Ančnikovo gradišče Kärntner Museumsschriften 85. AD AMUSSIM. Festschrift zum 65. Geburtstag von Franz Glaser Klagenfurt am Wörthersee 2017 159-174