Report

Site name:
Kapucinski vrt
Site features:
Elevation, Single find, Coins
Time span:
781 - 800
Settlement:
Koper
Topographic unit:
Koper
Topographic area:
Koper
Country:
Slovenia
Archeological site description:
Opis lokacije in najdišča: Navedba najdišča - Kapucinski vrt., Na najdišču Kapucinski vrt je bil odkrit zgodnjekarolinški novec Karla Velikega, datiran med leti 781-800 (Šemrov 2004, 42)..Natančnost lokacije: natančna lokacija.Kakovost podatkov in datiranje: arheološki sledovi, brez konteksta, privzeto po objavi, po stari objavi,