Report

Site name:
Ančnikovo gradišče
Site features:
Elevation, settlement, Ceramics, Costume and jewelry
Time span:
630 - 833
Settlement:
Jurišna vas
Topographic unit:
Slovenska Bistrica
Topographic area:
Maribor
Country:
Slovenia
Archeological site description:
Kakovost podatkov in datiranje: arheološki sledovi, ni 1 niti 3, tipološka (lastna), videli material, malo najdb, Zgodnjesrednjeveško prisotnost na Ančnikovem gradišču lahko na podlagi lončenine, steklene jagode in C14 datacije opredelimo med drugo tretjino 7. in prvo tretjino 9. stoletja..Natančnost lokacije: natančna lokacija.Opis lokacije in najdišča: 400 m severno od Jurišne vasi, Na izpostavljenem platoju nad sotesko Bistrice, ok. 450 metrov nad vznožjem Pohorja. Znotraj obzidja poznorimske utrdbe. Na različnih delih Ančnikovega gradišča je bila odkrita arheološka plast z zgodnjesrednjeveškim gradivom..Glede na stanje raziskav za zdaj ni dokazov, da je bila naselbina tudi v zgodnjem srednjem veku utrjena.