Report

Site name:
Korinjski hrib
Site features:
Elevation, settlement
Time span:
380 - 630
Settlement:
Veliki Korinj
Topographic unit:
Zagradec
Topographic area:
Novo mesto
Country:
Slovenia
Archeological site description:
Opis lokacije in najdišča: Hrib s strmimi pobočji., Postojanka je naravno dobro zaščitena s strmimi pobočji, dodatno jo ščiti 5 stolpov (na severni in zahodni strani), obzidja med njimi ni, prav tako ne drugih zidanih struktur. Samo na vrhnjem platoju so ostanki zgodnjekrščanske cerkve..Kakovost podatkov in datiranje: arheološki sledovi, tipološka (lastna), sintetična analiza objavljena in lastna,.Natančnost lokacije: lokacija v del naselja