Report

Site name:
farna cerkev = župna cerkev = Titov trg = sv. Kancijan
Settlement:
Kranj
Topographic unit:
Kranj
Topographic area:
Kranj
Country:
Slovenia
Grave code:
1953_z0028
Time span:
870 - 960
Number:
1
Grave depth from:
1.47 m
Grave depth to:
1.49 m
Declination from north:
90 °
Grave features:
pit lined with stones, human, charcoal in the filling, pottery in the filling, burial (not mound), head circlet
Body ID:
1953_z0028
Min age:
Max age:
40
Body features:
left arm stretched, right arm stretched, visible grave goods, female
Grave description:
Grob 1953_z0028 (D13) Grobna jama. Vkopana v humusu, leži na konglomeratu in delno na plasti kulturno jalove ilovice. Desno pri glavi je bila delno obložena s kamni. Okostje je bilo pri glavi v globini 1,47 m, pri nogah 1,49 m. Azimut 90°. Zasutje. Skromni ostanki oglja, odlomek lončenine na desnem kolenu. Okostje. Ženska, adultus. Okostje je bilo dolgo 1,52 m. Roki sta bili iztegnjeni ob trupu. Pridatki. Levo ob glavi 2 naglavna obročka (1, 2), verjetno desno pod glavo 2 naglavna obročka (3, 4). (1) Poškodovan bronast naglavni obroček, locen je razkovan v polmesec, ki ima dva odebeljena roglja in obrobo, ki je okrašena z vrezom. Okras je izdelan s koleščkanjem in predstavlja geometriziran živalski ali rastlinski vzorec. Mere: š. 42 mm, v. 50 mm, deb. 0,2 mm, t. 7,9 g. Inv. št. GM KFC 1526. (2) Poškodovan bronast naglavni obroček, zaključka locna imata enojno odebelitev, sučnost ni ohranjena. Mere: š. 39 mm, v. 49 mm, deb. 2 mm. Predmet manjka. Opis po: Kranj 2, 33. (3) Poškodovan bronast naglavni obroček, locen je razkovan v polmesec, ki ima dva odebeljena roglja in obrobo, ki je okrašena z vrezom. Okras je izdelan s koleščkanjem in predstavlja polmesec, ki je obrobljen z izmnejujočimi praznimi trikotniki in obrnjenimi trapezi, ki so zapolnjeni z vrezi. Mere: š. 41,0 mm, v. 63,0 mm, deb. 0,8 mm, t. 4,3 g. Inv. št. GM KFC 1525. (4) Odlomek naglavnega obročka, Ohranjen je bil en zaključek locna, ki je imel enojno odebelitev. Mere: dol. 37,2 mm, deb. 2,8 mm. Predmet manjka. Mere po risbi. Opomba. Stopala okostja so segala pod peto “baročnega” zidu. Pod okostjem so bili starejši ostanki nedokumentiranega groba: medenica, leva podlahtnica in hrbtenica juvenilne osebe. Komentar. Naglavni obroček (2) predmetna kartoteka pripisuje grobu 1953_z0029, v katerem pa terenski dnevnik ne omenja predmetov. Po videzu se povsem ujema z naglavnim obročkom na terenski fotografiji groba 1953_z0028. Očitno gre za pomoto v predmetni kartoteki. Inventarna knjiga omenja tudi “odlomek lunice bronastega uhana”, ki naj bi bil enak zgornjima (1, 3). Dolg naj bi bil 43 mm, inv. št. GM KFC 1527. Predmet manjka. Precej verjetno je, da gre za del enega od zgornjih naglavnih obročkov (1, 3), ki so ga pri konservaciji pripojili matičnemu predmetu.

Bibliography

Author
Title
Publicaton
Published in
Year
Page
Pleterski Andrej, Štular Benjamin, Belak Mateja, Bešter Helena Začetek in konec raziskovanj grobišča pri Župni cerkvi v Kranju (1953 in 2011--2013) Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 38 (Grobišče Župna cerkev v Kranju 3) Ljubljana 2019 47