Report

Site name:
Kreljeva 6 (nekdanja palača Baseggio)
Site features:
Central settlement, large settlement, Masonry, Elevation, settlement
Time span:
430 - 650
Settlement:
Koper
Topographic unit:
Koper
Topographic area:
Koper
Country:
Slovenia
Archeological site description:
Opis lokacije in najdišča: V mestnem jedru Kopra, na območju nekdanje palače Baseggio, Kreljeva 6, EŠD 246., Na območju palače Baseggio na Kreljevi 6 (Trenz et. al. 2011, 125), ki predstavlja samostojen gotski objekt so z sondiranjem in z izkopavanjem odkrili poznoantično in zgodnjesrednjeveško poselitveno fazo (Trenz et. al. 2011, 125; Zanier 2011,a in b). Prva faza poselitve je iz pozne antike z ostanki lesene arhitekture (stojkami in odtisi horizontalnih leg), apnenih estrihov in kamnitih zidov, z odlomki amfor ter grobe kuhinjske in namizne lončenine; maloštevilni so odlomki uvožene fine nameizne lončenine (?????????????????????????.Natančnost lokacije: natančna lokacija.Kakovost podatkov in datiranje: arheološki sledovi, ni 1 niti 3, privzeto po objavi, po stari objavi,