Report

Site name:
St. Helena
Site features:
Elevation, fortification / tower, Ceramics
Time span:
770 - 1200
Settlement:
Grafendorf
Topographic unit:
Dellach - Dole
Topographic area:
Hermagor - Šmohor
Region:
Carinthia
Country:
Austria
Archeological site description:
Kakovost podatkov in datiranje: arheološki sledovi, sintetična objava, tipološka (lastna), sintetična analiza objavljena in lastna, Najdena so bili odlomki ustij tipa S2 in S4, verjetno tudi S6 ali S7. C14 datacija lesenega dela okopa je (kalibrirano?) 680-900 in lahko pomeni terminus post ali ad za gradnjo okopa..Natančnost lokacije: natančna lokacija.Opis lokacije in najdišča: Vrh hriba nad vasjo Grafendorf, 6, KG Dellach im Gailtal, Vrh hriba s strmimi pobočji, ki je dostopen samo od zahoda. Tam je več okopov iz različnih časov. Lončenina je bila najdena pri okopih, v notranjosti gradišča je ni bilo. Zgodnjesrednjeveška faza s prekinitvijo sledi poznoantični.