Report

Site name:
Udin boršt
Site features:
flat graveyard, cemetery
Time span:
600 - 1100
Settlement:
Spodnje Duplje
Topographic unit:
Naklo
Topographic area:
Kranj
Country:
Slovenia
Archeological site description:
Pri gradnji hiše na pobočju Udin boršta je Andrej Urbanc iz Sp. Dupelj 44 odkril in deloma uničil staroslovanski skeletni grob ženske, stare ok. 30 let. Ob lobanji so našli 2 delno poškodovana luničasta uhana,

Bibliography

Author
Title
Publicaton
Published in
Year
Page
Valič Andrej Spodnje Duplje Varstvo spomenikov 12, 1967 Ljubljana 1969 102
Valič Andrej Arheološke najdbe v Kranju in okolici Kranjski zbornik 1980 Kranj 1981 189
Sagadin Maksimiljan Od Karnija do Kranja. Arheološki podatki o razvoju poselitve v antičnem in zgodnjesrednjeveškem obdobju (doktorska disertacija) Kranj 2008 170
Höfler Janez Lastniške cerkve zgodnjega srednjega veka na Gorenjskem in njihovo zgodovinsko ozadje. Propreitary churches of the Early Middle Ages in upper Carniola and their historical background Varstvo spomenikov. Journal for the Protection of Monuments, 49 Ljubljana 2016 68