Report

Site name:
struga Ljubljanice (prstan)
Site features:
stray find
Time span:
900 - 1100
Topographic unit:
Ljubljana
Topographic area:
Ljubljana
Country:
Slovenia
Archeological site description:
- do razstave Od Rimljanov do Slovanov neobjavljeno!

Bibliography

Author
Title
Publicaton
Published in
Year
Page
Bitenc Polona, Knific Timotej (editors) Od Rimljanov do Slovanov. Predmeti. Razstava, Narodni muzej Slovenije v Ljubljani, 2. junij - 15. november 2000 Ljubljana 2001 št. 377
Udovč Katarina Zgodnjesrednjeveški prstani s čelno razširitvijo v Sloveniji Diplomsko delo, Univ. v Lj., FF, Odd. za arheologijo Ljubljana 2003 35