Report

Site name:
Grublje
Site features:
there is no elevation, Single find, Costume and jewelry
Time span:
780 - 825
Settlement:
Vipava
Topographic unit:
Vipava
Topographic area:
Gorica
Country:
Slovenia
Archeological site description:
Kakovost podatkov in datiranje: arheološki sledovi, brez konteksta, privzeto po objavi, videli material, malo najdb, Pasni jeziček. Poznoavarsko obdobje IV po Zabojniku.Natančnost lokacije: natančna lokacija.Opis lokacije in najdišča: 15 m severno od glavne zgradve telovadnice vojašnice., 2394/1, 2395, 2396 in 2397 k. o. Vipava, Raztresena najdba v ravnini Vipavske dolina, na robu ruševin rimskodobnih stavb.