Report

Site name:
Site features:
there is no elevation, Single find, other finds
Time span:
780 - 900
Hamlet:
Lavrica
Settlement:
Babna Gorica
Topographic unit:
Ljubljana
Topographic area:
Ljubljana
Country:
Slovenia
Archeological site description:
Opis lokacije in najdišča: pod šoto pri vasi, Barje pri vasi lavrica, pod šoto..Kakovost podatkov in datiranje: arheološki sledovi, brez konteksta, naravoslovna, videli material, malo najdb,.Natančnost lokacije: lokacija v del naselja