Report

Site name:
Trgovina Hofer
Site features:
there is no elevation, Single find, Ceramics
Time span:
450 - 1100
Settlement:
Žalec
Topographic unit:
Žalec
Topographic area:
Celje
Country:
Slovenia
Archeological site description:
Opis lokacije in najdišča: Na območju trgovine Hofer v Žalcu., Pri predhodnjih arheoloških raziskavah za gradnjo trgovine Hofer v Žalcu, so bili poleg prazgodovinskih in rimskih najdb, na več mestih odkriti tudi odlomki pozno antične lončenine in odlomki lončenine s prehoda iz pozne antike v zgodnji srednji vek ter odlomki zgodnjesrednjeveške lončenine (Merc 2010)..Natančnost lokacije: natančna lokacija.Kakovost podatkov in datiranje: arheološki sledovi, brez konteksta, privzeto po objavi, po stari objavi,