Report

Site name:
farna cerkev = župna cerkev = Titov trg = sv. Kancijan
Settlement:
Kranj
Topographic unit:
Kranj
Topographic area:
Kranj
Country:
Slovenia
Grave code:
1953_z0175
Time span:
750 - 800
Number:
1
Grave features:
human, burial (not mound), head circlet
Body ID:
1953_z0175
Min age:
Max age:
6
Body features:
bones partially rearranged, visible grave goods
Grave description:
Grob 1953_z0175 (E07) Grobna jama. Vkopana je bila v plast humusa. Desno ob okostju je bilo kamenje. Zasutje. Ni podatkov. Okostje. Otrok, infans I. Kosti so bile deloma premaknjene. Pridatki. Naglavni obroček (1) levo ob glavi, naglavni obročki (2-4) desno ob glavi, naglavni obročki (5-7), od katerih je bil eden prav tako desno od glave. (1) Poškodovan bronast naglavni obroček z dvema zankama kot zaključkoma locna. Locen je uvit v štiri zanke, z njih visijo prepognjene sesukane žičke. Mere: dol. verižic 26,4 mm, deb. 1,1 mm, t. 1,2 g. Inv. št. GM KFC 847. (2) Poškodovan bronast naglavni obroček z dvema zankama kot zaključkoma locna. Locen je uvit v štiri zanke, z njih visijo prepognjene sesukane žičke. Mere: š. 26 mm, v. 35 mm (brez verižic), deb. 1,1 mm, t. 0,5 g. Inv. št. GM KFC 838. (3) Bronast nesučen naglavni obroček z dvema zankama kot zaključkoma locna, ki je uvit v tri zanke. Mere: š. 23,0 mm, v. 21,0 mm, deb. 0,6 mm, t. 0,4 g. Inv. št. GM KFC 839. (4) Bronast nesučen naglavni obroček z dvema zankama kot zaključkoma locna. Mere: š. 28,0 mm, v. 28,0 mm, deb. 0,8 mm, t. 0,5 g. Inv. št. GM KFC 840. (5) Razlomljen bronast nesučen naglavni obroček z dvema zankama kot zaključkoma locna. Mere: š. 18 mm, v. 18 mm, deb. 0,5 mm, t. 0,1 g. Inv. št. GM KFC 837. Opomba. Na stari risbi je obroček še cel. (6) Odlomka bronastega naglavnega obročka, en zaključek locna je zanka, drugi kaveljček. Mere: š. 24 mm, deb. 1,0 mm, t. 0,2 g. Inv. št. GM KFC 9181. (7) Poškodovan bronast naglavni obroček. Ohranjeni zaključek locna je kaveljček. Mere: š. 45 mm, v. 52,6 mm, deb. 1,4 mm, t. 0,3 g. Inv. št. GM KFC 2022. V inventarni knjigi je pomotoma pripisan grobu 1953_z0173. Opomba. Okostje je bilo pod grobom 1953_z0173. Komentar. V predmetni kartoteki Narodnega muzeja je naglavni obroček (1) pripisan grobu 1953_z0174, inventarna knjiga dopušča pripadnost grobovoma 1953_z0174 ali 1953_z0175. Pripadnost drugemu je verjetnejša, ker prvi stratigrafsko ne spada med starejše grobove. Tudi podatek, da je z leve strani glave, se ujema s terenskim dnevnikom za grob 1953_z0175. V ta grob spada tudi oblikovno. Prav tako predmetna kartoteka pripisuje grobu še vrsto predmetov, ne da bi za to obstajala utemeljitev v terenski dokumentaciji. Najbolj izrazit primer so trije emajlirani naglavni obročki s polmesečasto razširitvijo locna, ki po terenskem dnevniku povsem nedvoumno pripadajo grobu 1953_z0182 (glej še tam: naglavni obročki 2–4). Prva objava predmetov iz groba 1953_z0175 je sledila predmetni kartoteki in zato združuje predmete, ki so bili najdeni v grobovih 1953_z0175 in 1953_z0182 (Šribar, Stare 1974, T.4: Gr.175/53).

Bibliography

Author
Title
Publicaton
Published in
Year
Page
Pleterski Andrej, Štular Benjamin, Belak Mateja, Bešter Helena Začetek in konec raziskovanj grobišča pri Župni cerkvi v Kranju (1953 in 2011--2013) Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 38 (Grobišče Župna cerkev v Kranju 3) Ljubljana 2019 105