Report

Site name:
Grajsko dvorišče
Site features:
Single find, Coins
Time span:
300 - 600
Settlement:
Rajec
Topographic unit:
Velika Dolina
Topographic area:
Krško
Country:
Slovenia
Archeological site description:
Opis lokacije in najdišča: Dvorišče gradu, Na najmlajši površini grajskega dvorišča je bil pri sondiranjih najden poznoantični novec. Natančnejša datacija ni znana. Očitno gre za sekundarno najdbo..Kakovost podatkov in datiranje: arheološki sledovi, privzeto po objavi, po stari objavi,.Drugačno najdišče ali najdba: novec.Natančnost lokacije: natančna lokacija