Report

Site name:
Špikelj = Špik = Marinčev grič
Site features:
stray find
Time span:
800 - 920
Settlement:
Zaplana
Topographic unit:
Vrhnika
Topographic area:
Ljubljana
Country:
Slovenia
Archeological site description:
-- edini podatek o lemežu je najdišče -- več lit. je pri Jani v Navportu!

Bibliography

Author
Title
Publicaton
Published in
Year
Page
Bitenc Polona, Knific Timotej Zgodnjesrednjeveški zakladi železnih predmetov z Gorjancev, Starega gradu nad Uncem in Ljubične nad Zbelovsko Goro / Early medieval ironwork hoards from the Gorjanci Hills, Stari grad above Unec and Ljubična above Zbelovska Gora Arheološki vestnik 66 Ljubljana 2015 113, 124, 145