Report

Site name:
Sv. Jurij
Site features:
church, Elevation, Cult place
Time span:
1150 - 1900
Settlement:
Srmin
Topographic unit:
Koper
Topographic area:
Koper
Country:
Slovenia
Archeological site description:
Natančnost lokacije: natančna lokacija.Kakovost podatkov in datiranje: pisni vir, ni 1 niti 3, privzeto po objavi, po stari objavi, Visokosrednjeveška datacija je možna..Opis lokacije in najdišča: na vrhu hriba, 404, k. o. Lazaret (k. o.-ji so zdaj čisto drugi!), Na jugozahodnem pobočju hriba so pri rušenju stavb porušili tudi iz Marijine cerkvice (privatne kapele) preurejeno stanovanjsko poslopje. V 19. stoletju naj bi na istem mestu še stala zgodnjesrednjeveška cerkev iz 7. stoletja (Župančič 1982, 195), oziroma cerkev sv. Jurija, ki je stala najkasneje že sredi 12. stoletja (Horvat 1997, 15).