Report

Site name:
Site features:
a burial ground without a church, cemetery up to 500 m from the village, Skeleton grave, Flat burial ground, Single grave (up to 10), plaine - burial ground, Terrace edge / embankment, cemetery, Ceramics
Time span:
750 - 820
Settlement:
Begunje na Gorenjskem
Topographic unit:
Begunje na Gorenjskem
Topographic area:
Radovljica
Country:
Slovenia
Archeological site description:
Natančnost lokacije: natančna lokacija.Kakovost podatkov in datiranje: arheološki sledovi, brez konteksta, tipološka (lastna), videli material, malo najdb, grob z lončkom S2, kakršni so na sosednjem Bledu v drugi polovici 8. st. in morda še na začetku 9. st..Opis lokacije in najdišča: v sadovnjaku pred hišo Stanka Jakšeta, Begunje 94, K.o. Begunje : 150/2, Dolonsko dno, ki se spušča proti jugu, nekaj metrov južneje je rob terase, ki se proti jugu spušča do potoka