Report

Site name:
Vadiše = vila Bled = Suvobor
Site features:
a burial ground without a church, cemetery up to 500 m from the village, Skeleton grave, Flat burial ground, 10-60 graves, plaine - burial ground, there is no elevation, cemetery, Ceramics, Costume and jewelry
Time span:
700 - 870
Hamlet:
(Zazer)
Settlement:
Bled-Mlino
Topographic unit:
Bled
Topographic area:
Radovljica
Country:
Slovenia
Archeological site description:
Natančnost lokacije: natančna lokacija.Opis lokacije in najdišča: hotel Vela Bled in park vzhodno ob njem, Ravnina ob jezeru, ki se spušča proti severovzhodu. Nad jezersko obalo, od koder so nekoč vozili romarje na Blejski otok..Kakovost podatkov in datiranje: arheološki sledovi, brez konteksta, tipološka (lastna), po stari objavi, Grobovi z lončki niso verjetni pred 8. st., trenutno niso poznane najdbe, ki bi bile iz 10. st. ali poznega 9. st.