Report

Site name:
Korinjski hrib
Site features:
Elevation, cemetery
Time span:
380 - 630
Settlement:
Veliki Korinj
Topographic unit:
Zagradec
Topographic area:
Novo mesto
Country:
Slovenia
Archeological site description:
Opis lokacije in najdišča: Na severovzhodnem pobočju hriba, izven naselbinskega platoja, približno 25 m vzhodno od ruševin cerkve sv. Jurija., Odkrita je bila obokana grobnica (izropana) in dva skeleta..Natančnost lokacije: natančna lokacija.Kakovost podatkov in datiranje: arheološki sledovi, ni 1 niti 3, tipološka (lastna), sintetična analiza objavljena in lastna, Obokane grobnice se pojavljajo široko, od 4. do 8. st. Mogoče je, da so na grobišču pokopavali v 1. fazi (konec 4., 1. polovica 5. st.), ko naselbina še ni imela cerkve. prav tako pa je možno vzporedno pokopavanje v 6 st. - v cerkvi in na grobišču.