Report

Site name:
Spodnje Škovce
Site features:
flat graveyard, cemetery
Time span:
600 - 1000
Settlement:
Dolsko
Topographic unit:
Dolsko
Topographic area:
Ljubljana
Country:
Slovenia

Bibliography

Author
Title
Publicaton
Published in
Year
Page
Klasinc Rok Dvojni skeletni grob z najdišča Dolsko pri Ljubljani Srednji vek / Mittelalter. Arheološke raziskave med Jadranskim morjem in Panonsko nižino. / Archäologische Forschungen zwischen der Adria und der Pannonischen Tiefebene Ljubljana 2008 153-155
Klasinc Rok, Žorž Alja, Nadbath Barbara Dolsko MP11/1. Odkritja arheoloških izkopavanj v Dolskem pri Ljubljani Ljubljana 2008
Žorž Alja Zgodnjesrednjeveški obredni prostor na najdišču Spodnje Škovce Studia mythologica Slavica 12 Ljubljana 2009 31-54
Žorž Matjašič Alja Dolsko - naselbina Spodnje Škovce Varstvo spomenikov 45 – poročila Ljubljana 2009 53-55
Žorž Matjašič Alja 4.1. Spodnje Škovce pri Dolskem pri Ljubljani Arheologija v letu 2008 Ljubljana 2009 7
Pleterski Andrej Zgodnjesrednjeveška naselbina na blejski Pristavi. Tafonomija, predmeti in čas. / Frühmittelalterliche Siedlung Pristava in Bled. Taphonomie, Fundgegenstände und zeitliche Einordnung Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 19 Ljubljana 2010 109-110, 120-139