Report

Site name:
Tonovcov grad
Site features:
Elevation, cemetery
Time span:
700 - 900
Settlement:
Kobarid
Topographic unit:
Kobarid
Topographic area:
Tolmin
Country:
Slovenia
Archeological site description:
Natančnost lokacije: natančna lokacija.Kakovost podatkov in datiranje: arheološki sledovi, sintetična objava, tipološka (lastna), sintetična analiza objavljena in lastna,.Opis lokacije in najdišča: ,