Report

Site name:
Nadliški hrib = sv. Urh = Tabor
Site features:
Elevation, fortification / tower
Time span:
1100 - 1600
Settlement:
Hiteno
Topographic unit:
Bloke
Topographic area:
Postojna
Country:
Slovenia
Archeological site description:
Kakovost podatkov in datiranje: arheološki sledovi, privzeto po objavi, po stari objavi, Skeleta se sicer ne da točno datirati, Urlebova si želi, da bi bil zgodnjesrednjeveški..Opis lokacije in najdišča: pri sv. Urhu (Nadliški hrib), Baročno cerkev obdaja pravokotno obzidje, preostanek nekdanjegqa gradu Nadlišek, ki je imel pet stolpov in zato tudi ime Zvezda grad. Da gre tudi za ostanke rimnskega kastela Urlebova utemeljuje z neromanskim načinom gradnje zidov, kar pri mlajših zidovih seveda ne preseneča. Ob izkopavanjih v okolici cerkve je bil najden tudi skelet, ki je starejši in ne kaže navezave na cerkev, usmerjen je v smeri V-Z. Urlebova izrecno pove, da niso našli prazgodovinskih in rimskih predmetov, najstarejša lončenina pa je.Natančnost lokacije: natančna lokacija