Report

Site name:
Stara vas
Site features:
church, church
Time span:
600 - 1100
Settlement:
Krško
Topographic unit:
Krško
Topographic area:
Krško
Country:
Slovenia
Archeological site description:
Me raziskavami pred gradnjo industrijske hale so našli jame za kole, naselbinske jame in jarke. Najdbe jih postavljajo v čas od 2. polovice 7. do 2. polovice 10. stoletja.

Bibliography

Author
Title
Publicaton
Published in
Year
Page
Vinder Jasna Poročilo o arheoloških raziskavah ob gradnji in arheološkem izkopavanju zaradi gradnje proizvodnje hale in ureditve parkirišč na pare. št. 287/1, 288/1, 288/2, vse k.o. Stara vas, v Stari vasi pri Krškem Slovenska Bistrica 2018
Vinder Jasna Arheološke raziskave ob gradnji in arheološko izkopavanje v Stari vasi pri Krškem Arheologija v letu 2017 - dediščina za javnost Ljubljana 2018 68