Report

Site name:
Kincelj
Site features:
Elevation, settlement
Time span:
350 - 650
Settlement:
Trbinc
Topographic unit:
Mirna
Topographic area:
Novo mesto
Country:
Slovenia
Archeological site description:
Kakovost podatkov in datiranje: arheološki sledovi, brez konteksta, privzeto po objavi, po stari objavi, Najdbe so redke, zato široka datacija v pozno antiko. Najdbe iz Dularjeve sonde (amforast obesek, glazirana ker.) kažejo predvsem na 4. in začetek 5. st., stara najdba pa je novec Anastazija, ki kaže tudi poselitev konec 5. oz. v začetku 6. st..Natančnost lokacije: natančna lokacija.Opis lokacije in najdišča: , Poznoantična naselbina znotraj utrjenega halštatskega gradišča.