Report

Site name:
Grad
Site features:
stray find
Settlement:
Ljubljana
Topographic unit:
Ljubljana
Topographic area:
Ljubljana
Country:
Slovenia

Bibliography

Author
Title
Publicaton
Published in
Year
Page
Deschmann Karl Führer durch das Krainische Landes-Museum Rudolfinum in Laibach Laibach 1888 103
Korošec Josip Arheološke najdbe iz dobe selitve narodov in zgodnjega srednjega veka. v: Zgodovina Ljubljane Ljubljana 1955 427
Šašel Jaro Ljubljana Arheološka najdišča Slovenije Ljubljana 1975 190
Horvat Martin Preliminarno poročilo o arheoloških raziskavah na Ljubljanskem gradu Varstvo spomenikov 33 Ljubljana 1991 232-235
Vidmajer Saša Novca iz 12. stoletja Delo, 27.11.1991 Ljubljana 1991
Horvat Martin Ljbljana. Ljubljanski grad Varstvo spomenikov 34 Ljubljana 1992 245-246
Otorepec Božo Kraj ali reka in po njiju imenovana mestna parcela Delo, 24.7.1994 Ljubljana 1994 13
Zibelka Ljubljane Ljubljana 1994
, Zakeršnik Bojan, Šinkovec Irena Ljubljanski grad. Arheološke raiskave v letih 1988 in 1989 Ljubljana